Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

youandmeforever
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak
Reposted fromyourtitle yourtitle viaborn2die born2die

March 08 2015

youandmeforever
"Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?"
— S. Barańczak
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viamefir mefir
youandmeforever

Kiedy się kogoś kocha, trzeba to powiedzieć, bo chwila przeminie...

Reposted fromSecret-Obsession Secret-Obsession viamefir mefir
youandmeforever
Najważniejsze są wspomnienia. Kiedy nie zostaje już nic, wspomnienia wciąż żyją.
— Winston Groom
Reposted fromSalute Salute viamefir mefir
youandmeforever
Nie łatwo patrzeć Ci w oczy wiedząc, że któregoś dnia, w moich, dostrzeżesz pragnienie bliskości, które coraz trudniej mi ukryć, a którego nigdy od Ciebie nie otrzymam…
— z serii: pisane do szuflady, odnalezione po latach...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
youandmeforever
Ja dziś Paniom życzę, żeby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać.
— Nam wszystkim dziś :)
Reposted fromgive--me--love give--me--love

March 05 2015

youandmeforever
6894 67f5 390
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamefir mefir
youandmeforever
6833 3ce8 390
youandmeforever
Pozwoliłaś mi się wprawdzie pocałować, ale nigdy mi nie ufałaś.
— Kerstin Gier
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
youandmeforever
Mądra dziewczyna całuje, ale się nie zakochuje, słucha, ale nie wierzy, odchodzi zanim zostanie porzucona.
— Monroe.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viamefir mefir
youandmeforever
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacametrue cametrue
youandmeforever
- Dlaczego odrzucasz miłość?  - Bo wtedy jestem bezpieczna...
izuu
Reposted frommefir mefir
youandmeforever

usłysz mój krzyk, gdy milczę. zobacz moje łzy, gdy się śmieję.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
youandmeforever
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viayannim yannim
youandmeforever
Bo szczęście jest tam, gdzie chcemy wracać.
— Coca Cola, reklama.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawhattever whattever
youandmeforever
Łatwiej wybaczyć tym, którzy ranią Ciebie, niż tym, którzy ranią Twoich najbliższych.
— Bóg nigdy nie mruga
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viaprzyjaciel przyjaciel
youandmeforever
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć
— Jerzy Sosnowski - Apokryf Agłai
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty

March 03 2015

youandmeforever
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromprincipessa principessa viaborn2die born2die
youandmeforever
Kto pierwszy zapomina jest najszczęśliwszy.
— "Burza" (telenowela)

February 25 2015

youandmeforever
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viawetryagain wetryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl